Het Zorgeloos op Vakantie Onderzoek

Onlangs heeft het inmiddels failliete D-reizen het ‘Zorgeloos op Vakantie Onderzoek’ uitgevoerd. Er is onder meer onderzocht in welke mate Nederlanders het belangrijk vinden dat er garanties op hun geboekte vakantie worden gegeven. Ook is er gevraagd of men een reisaanbieder specifiek uitkiest, op basis van de beschikbare garanties.

Het onderzoek

Vakantie zonder garantie vormt risico voor 28% Nederlanders

Zo’n 84% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat een reisaanbieder is aangesloten bij brancheorganisatie ANVR, garantiefonds SGR en het Calamiteitenfonds. Maar toch let ruim een kwart (lees: 28%) van de Nederlanders er bij het boeken van een reis niet op of de aanbieder is aangesloten bij één van deze brancheorganisaties. Hierdoor loopt men het risico een vakantie te boeken, zonder enkele vorm van garantie in het geval van calamiteit, faillissement, vertraging of staking.

Boekingsplatform of reisbureau: wat biedt meer zekerheid?

Online boekingsplatform
Er zijn diverse online boekingsplatforms die niet zijn aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Wanneer iemand bij zo’n platform zelf een accommodatie en/of een vlucht boekt, kan er geen gebruik worden gemaakt van deze aantrekkelijke zekerheden en garanties. Een groot deel van de Nederlanders is zich hier echter niet van bewust.

Vlucht + hotel
Losse vluchten en hotels kunnen ook worden geboekt via een bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds aangesloten reisbureau. Mochten er zich calamiteiten voordoen dan treedt het reisbureau op als reisorganisator en helpen zij de klant om bijvoorbeeld weer veilig thuis te komen. Een ander scenario is dat zij de klant helpen om het geld terug te krijgen van de resterende vakantiedagen. Het reisbureau herroept zich dan namelijk op de ANVR-reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de dienstverleners, waar zij deze reis (of onderdelen daarvan) boekten. De klant hoeft hiervoor zelf niets te doen. Het reisbureau zoekt alles voor de klant uit en houdt hen op de hoogte.

Risico’s vakantiebestemming

Risico’s vaak niet bekend

  • Zo’n 42% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden van de juiste informatie over bepaalde risico’s op een vakantiebestemming. Onder meer op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  •  Circa 85% wil graag vooraf door de reisaanbieder geïnformeerd worden over eventuele risico’s op de vakantiebestemming.

Reisadviezen ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) adviseert alle vakantiegangers om zich goed voor te bereiden voordat ze op reis gaan. Het ministerie heeft daarvoor een speciale reischecklist opgesteld. Zo krijgen reizigers het advies een goede reisverzekering af te sluiten, maar ook om het reisadvies voor het land van bestemming te lezen en de BZ-Reisapp te downloaden. Daarmee beschikt de reiziger bovendien altijd over actuele informatie over de veiligheidssituatie in het land, evenals contactgegevens van de ambassade en/of het consulaat.

Verschillen 50 plus en jonger

50-plussers hechten meer waarde aan zekerheid
50-plussers vinden het belangrijker dat een reisaanbieder is aangesloten bij een brancheorganisatie of garantiefonds dan mensen onder de 50 jaar. Voor 90% van de 50-plussers is dit belangrijk, in tegenstelling tot 75% van de Nederlanders onder de 50 jaar.

50-plussers willen liever vooraf geïnformeerd worden
Nederlanders boven de 50 jaar willen liever vooraf door de reisaanbieder geïnformeerd worden over eventuele risico’s op de vakantiebestemming. Ca. 90% van de Nederlanders boven de 50 jaar zou graag op die manier vooraf geïnformeerd willen worden o.a. over zaken zoals veiligheid en gezondheid. Bij Nederlanders onder de 50 jaar is dit 80%.

50-plussers vinden informatie sneller. 
De Nederlandse 50-plussers vinden het makkelijker om de juiste informatie over risico’s in een vakantieland te vinden dan mensen onder de 50 jaar. Op de vraag: ‘Kun je zelf altijd makkelijk de juiste informatie vinden over veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een vakantieland?’ geeft ca. 70% van de 50-plussers aan deze informatie vrij makkelijk te vinden. Voor mensen onder de 50 jaar blijkt dit iets moeilijker, hier vindt slechts 55% het vrij eenvoudig en vindt 45% dit juist niet makkelijk. Wellicht dat 50-plussers beter de weg kunnen vinden in het informatieaanbod, omdat ze er volgens dit onderzoek ook iets meer behoefte aan hebben.

Onbezorgd op reis

Wil jij ook profiteren van garanties en zekerheden, zodat jij onbezorgd op reis kunt? Boek dan altijd bij een reisorganisatie die is aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

ANVR

De ANVR is de brancheorganisatie voor reisondernemingen. De afkorting staat voor Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn er samen met de Consumentenbond ook consumentvriendelijke ANVR-Boekingsvoorwaarden opgesteld. Op initiatief van het ANVR is de onafhankelijke Stichting Calamiteitenfonds Reizen opgericht. Alle ANVR-reisorganisaties zijn verplicht zich hierbij aan te sluiten.

SGR

De Stichting Garantiefonds Reisgelden staat garant. Komt de reisaanbieder in financiële problemen, dan wordt de reis gewoon uitgevoerd of terugbetaald. Zelfs als deze failliet gaat.

Calamiteitenfonds

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft als doel reizigers financieel tegemoet te komen, indien een al aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd, als gevolg van een calamiteit. Het Calamiteitenfonds vergoedt de extra kosten die ontstaan door een aanpassing van de reis, bijvoorbeeld door een natuurramp. Als de vakantie vroegtijdig moet worden afgebroken, dan ontvang je via dit fonds een compensatie voor de nog resterende vakantiedagen.

Onderzoeksopzet
Het Zorgeloos op Vakantie Onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Aan het onderzoek deden 385 respondenten mee, waardoor de steekproef representatief is voor alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar.